Perfektné výsledky vŕtania v dôsledku jedinečnej vŕtacej technike.

Vďaka novo vyvinutej vŕtacej technike sa pomocou systému korunkového vŕtania kovu FEIN KBH 25 použije centrovací vrták len pokiaľ je to potrebné. Aby bolo možné pri neskoršom korunkovom vŕtaní s ručným vedením prijať vznikajúce priečne sily, centrovací vrták zabezpečuje prostredníctvom navŕtania s hĺbkou cca 5 mm potrebnú stabilitu v obrobku. Od hĺbky rezu cca 5 mm centrovacieho vrtáka sa korunkový vrták z tvrdého kovu stretáva s materiálom a centrovací vrták sa odpojí. Takto celá posuvná sila prejde do korunkového vrtáka z tvrdého kovu a je možné pracovať s vysokou rýchlosťou napredovania v práci pri malej prítlačnej sile.

Takto funguje nová vŕtacia technika:

  • Centrovací vrták vyčnieva 25 mm - pre presné nasmerovanie miesta vŕtania.
  • Od hĺbky rezu cca 5 mm centrovacieho vrtáka sa korunkový vrták z tvrdého kovu stretáva s materiálom a centrovací vrták sa odpojí.
  • Celá používateľom vynaložená posuvná sila prejde do korunkového vrtáka z tvrdého kovu.
  • Pri prevŕtaní materiálu prítlačná pružina presunie centrovací vrták smerom dopredu a tento vytlačí vyvŕtané jadro von z otvoru.

FEIN Magnet-Kernbohrmaschinen KBM

Ein Name, unterschiedliche Leistungsklassen - das FEIN Kernbohrmaschinen-Programm in den Leistungsklassen Economical, Compact, Universal und Automatic bietet für jeden Arbeitseinsatz die richtige Maschine.