FEIN - vyhlásenie výrobcu o záruke od 01.09.2013

Každé elektrické náradie FEIN sa starostlivo skúša, testuje a podrobuje najprísnejším kontrolám na zaistenie kvality FEIN. Preto firma FEIN ponúka nad rámec zákonnej záruky (dva roky pre súkromných prvých nadobúdateľov (používateľov) a jeden rok pre firemných prvých nadobúdateľov (používateľov) – vždy od dátumu kúpy) na zaregistrované elektrické náradie trojročnú záruku výrobcu na bezchybné spracovanie a bezchybný materiál podľa nižšie uvedených podmienok.


3-ročná záruka FEIN PLUS:

Pre všetky elektrické náradia FEIN, pásové brúsky GRIT, ako aj lítium-iónové akumulátory a príslušné nabíjačky zakúpené od 01.09.2013 u autorizovaných predajcov sa táto záručná lehota pre prvého nadobúdateľa (používateľa) predlžuje na 3 roky, ak sa kupujúci zaregistruje do 6 týždňov od dátumu kúpy.


Trojročná záruka FEIN PLUS sa nevzťahuje na: vysokofrekvenčné elektrické náradie FEIN, skrutkovače AccuTec, balancéry, náradie na obrábanie rúr, pneumatické náradie, súpravy akumulátorov NiCd a NiMH, ako aj príslušné nabíjačky.


Registráciu musí vykonať samotný kupujúci na internetovej stránke www.fein.com/warranty. Ako potvrdenie platí doklad o registrácii, ktorý si zákazník musí ihneď vytlačiť a originálny doklad o kúpe, na ktorom je uvedený dátum kúpy. Registrácia sa vykoná len vtedy, keď kupujúci súhlasí s uchovaním požadovaných údajov.


V prípade chyby spracovania alebo chyby materiálu sa vykoná bezplatná oprava, alebo ak oprava nie možná, bezplatná výmena prístroja za nový prístroj (prípadne novší model).


Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré súvisia s neodborným použitím, ako napríklad pri nerešpektovaní pokynov uvedených v návode na obsluhu, preťažení, prevádzke s nesprávnym sieťovým napätím, nesprávnym druhom prúdu alebo nevhodným príslušenstvom, ako aj s cudzím zavinením, ako napríklad pri páde alebo náraze. Záruka sa ďalej nevzťahuje na opotrebovanie pri používaní v bežnom rámci a rozsahu. Záruka pre lítium-iónovú (Li-Ion) batériu je obmedzená na 700 nabíjacích cyklov.


Práce uvedené v tomto vyhlásení o záruke vykonáva samotná spoločnosť FEIN a firmy, ktoré boli na to výslovne autorizované spoločnosťou FEIN.


V prípade uplatnenia nárokov z tejto záruky sa musí príslušné elektrické náradie celé predložiť alebo zaslať spolu s originálnym dokladom o kúpe (s uvedením dátumu kúpy a názvom výrobku), ako aj dokladom o registrácii. Čiastočne alebo úplne demontované elektrické náradie nebude prevzaté.


Zmluvné alebo zákonné nároky na záruku voči predajcovi zostávajú nedotknuté touto zárukou výrobcu.


Záruka Výhody:

  • Predĺženie záruky
  • Zaručená spoľahlivá funkčnosť
  • 3-ročná záruka FEIN PLUS